X
تبلیغات
Daisypath Anniversary tickers ویـولـون زن ِ روی بـام
مده آ می نویسد

دیشب خواب عجیبی دیدم.

"تو مال من بودی"

و من از همه ی مردم شهر شادتر٬

از همه ی مردم شهر خوشبخت تر بودم

حالا ظهر است

اما هنوز احساس شیرین توی خوابم را دارم

حتا اگر مال من بودنت

یک رویای شبانه باشد

دور و دست نیافتنی..


برچسب‌ها: از دیوانگی هایم
+  چهارشنبه 13 فروردین1393    مـده آ  

نوشتن احساس خوبی به آدم می دهد٬ حتی اگر راجع به بینامتنیت یا مزخرفاتی درباره گفتمان و نشانه شناسی و .. باشد. نوشتن همیشه احساس خوبی به من می دهد. این روزها اما وقت نوشتن ندارم. وقت نشستن کنار پنجره و چای سبز خوردن توی ماگ عزیزم را ندارم. حتی وقت فیلم دیدن و خواندن مجله های محبوبم٬ یا قدم زدن های بی هدف توی خیابان های کثیف این شهر را هم ندارم. برنامه های زیادی داشتم که نشد٬ و نگذاشتند که بشود.. هدف هایی که منتظر رسیدن بهشان بودم نمیدانم هنوز منتظر من هستند یا نه ؟!گاهی خسته میشوم از این همه دویدن..
زندگی روی دور تند میگذرد و می رود و باید بدوم تا جا نمانم. اما٬ همه چیز خوب است. ما خوبیم و شادیم. کمتر از همیشه وقت با هم بودن داریم. اما خوبیم و راضی.
سال ۹۲ برای من سال خوبی بود. سال موفقیت های بزرگ٬ امیدوارم ۹۳ هم ادامه موفقیت ها و شادی های دونفره مان باشد  :)

 

 عکس: Shelby Robinson


برچسب‌ها: دنیای واقعی ٍ پشت پنجره
+  دوشنبه 11 فروردین1393    مـده آ   | 


برای دوست استرالیایی ِ ندیده ام Medo ٬ آلیانکای خوبم٬ افسانه و همه دوستان مسیحی.


ادامه مطلب
+  چهارشنبه 4 دی1392    مـده آ   |